Równe szanse dla małych

Stworzenie Funduszu Wadiów Sądowych

Przedsiębiorstwa w  ramach działań dobrowolnych zaliczanych do kosztów inwestycyjnych będą mogły przekazywać środki na wadia sądowe dla obywateli na odszkodowania zbiorowe.

 

Obecnie koncerny działające na rynku nie posiadają odpowiedzialność za produkty wprowadzane do obrotu.

Przykładem może być masowe wycofanie leków zagrażających życiu, gdzie w takich sytuacjach Polacy mogliby uzyskać odszkodowanie, z którego oprócz zwrotu za wadium zainwestowane z funduszu 2% zasilałoby bezpłatną pomoc prawną.

Pozostała część dzielona byłaby zgodnie z liczbą Polaków mieszkających na stałe w Polsce.

 

Fundusz wsparcia medycznego

 

Każdy z młodych ludzi cieszy się przemijającą chwilą lecz musi brać pod uwagę fakt, iż wcześniej czy później będzie rencistą lub emerytem.

 

Obecnie system wypłacania składek jest finansowy z podatków obywateli dlatego nasza propozycja polega na stworzeniu koszyka świadczeń medycznych finansowanych z wartości pobieranych opłat podatkowych. W momencie likwidacji podatku dochodowego jako jest to naszym celem kwota obecnie trafiająca do skarbu państwa byłaby nadal przekazywana na koszyk świadczeń. 

 

 

 

Polska będzie wówczas bogata kiedy każdy jej obywal będzie czuł wolność finansową

Email

W trakcie organizacji