20
lipiec
2018

Aferyprawa - Adwokackie opłaty i dochody - wartość łupów w tym biznesie to min. 1,5mld zł - czyli nie ma to jak być pasożytem - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ADWOKACKIE CENNIKI I ZAROBKI ILE ZARABIAJĄ ADWOKACI Adwokackie opłaty i dochody - wartość łupów w tym biznesie to min. 1,5mld zł - czyli nie ma to jak być pasożytem - z cyklu patologie polskiego sądownictwa.

Z danych zebranych przez 'Rzeczpospolitą' do rankingu kancelarii prawniczych wynika, że tylko w 2005 r. rynek usług prawnych w Polsce wart był od 1 mld do 1,5 mld zł - a wiadomo że tylko średnio co dziesiąta usługa adwokacka jest zgłaszana i opodatkowana ponieważ firmy potrzebują rachunki.
Osoby prywatne co najwyżej otrzymują jakieś świtki że zapłaciły, albo nic....
Tym sposobem adwokaci ukrywają spokojnie licząc 50% swych dochodów, tak więc spokojnie można przyjąć, że rynek ten jest grubo warty powyżej 2 mld złotych.

Dla pierwszej piętnastki największych kancelarii w rankingu wartość sprzedanych usług to ok. 500 - 600 mln zł, dla pierwszej pięćdziesiątki - od 800 mln do 1 mld zł. Dokładnych danych nie ma.
Rynek usług prawnych jest bardzo zróżnicowany i rozproszony. Różnego rodzaju przybliżone szacunki czynione od czasu do czasu biorą pod uwagę segment obsługi gospodarki. Robi się je najczęściej przy okazji rankingów. 'Businessman Magazine' obliczył w listopadzie 2005 r. wartość rynku usług prawnych dla biznesu na 200 mln dolarów (dziś 650 mln zł). Z kolei Krzysztof Zakrzewski z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka wycenił go dla dużych i średnich firm na ok. 2 mld zł.
- Ta kwota może być większa, jeśli dodać przychody zagranicznych firm prawniczych pracujących dla polskich klientów - powiedział 'Rz' Krzysztof Zakrzewski.
Wziął to pod uwagę Jarosław Grzesiak z kancelarii Dewey Ballantine, mówiąc w 'Forbesie' o 1 mld, ale dolarów (3,25 mld zł).
Z kolei Robert Jędrzejczyk z kancelarii Gide Loyrette Nouel szacuje roczne obroty pięćdziesięciu największych firm prawniczych na ok. 150 mln dol. (490 mln zł).
Beata Gessel, wspólnik zarządzający w kancelarii Gessel, mówi o 600 - 800 mln zł rocznie.
Robert Mikulski, partner w kancelarii Stopczyk & Mikulski, uważa, że tort dla największych czterdziestu kancelarii to ok. 900 mln zł.

Jak widać, podawane przez prawników kwoty różnią się znacząco.
Zgodni są oni natomiast w jednej sprawie: wartość obrotów w ubiegłym roku wzrosła, a w tym może być podobnie.

Ten tort prawnikom chce znacząco okroić ministerstwo dążąc do obniżenia kosztów usług prawnych.
- Tańsze usługi będą bardziej dostępne dla potrzebujących pomocy prawnej. Chcemy, żeby stawki nie były wygórowane i jednocześnie takie, aby opłacały się adwokatom - mówi Sławomir Różycki z Ministerstwa Sprawiedliwości. Szczegółów jednak nie podaje, ponieważ proponowane kwoty są jeszcze uzgadniane i konsultowane. Projektowane stawki ostateczne mają być generalnie wyższe niż obecne minimalne stawki z rozporządzenia, ale niższe od najwyższych, liczonych zgodnie z jego przepisami jako sześciokrotność stawki minimalnej. W sprawach sądowych stawki będą ponadto zależeć od wysokości wygranej kwoty (patrz przykład w ramce udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości). Opłaty za czynności nieprocesowe, np. za poradę czy opinię prawną, mają być określone kwotowo (według projektu nie więcej niż 200 zł).
- Adwokat czy radca, przyjmując sprawę od klienta, będzie mógł pobrać zaliczkę w wysokości 2 proc. wartości przedmiotu sporu, ale nie więcej niż połowę minimalnej płacy (czyli dziś 468 zł) - informuje Sławomir Różycki. Resztę dostawałby dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy. Wynagrodzenie za usługi prawnicy mieliby otrzymywać na rachunek bankowy, a w gotówce tylko do 250 zł po wystawieniu faktury. Innym obowiązkiem byłoby prowadzenie księgi czynności rejestrującej klientów, umowy z nimi oraz otrzymane wynagrodzenia. Te rejestry miałyby służyć aparatowi fiskusa do weryfikacji dochodów prawników.

Logiczne, że projekty ministerstwa bulwersują adwokatów i radców, którzy obawiają się obniżenia zarobków.
W obronie przed administracyjną ingerencją w ceny usług przywołują zasadę swobody umów i reguły wolnego rynku.


Przykład obliczania wynagrodzenia

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało nam, jak przykładowo będzie obliczane wynagrodzenie prawnika według projektowanych rozwiązań. Powód wytoczył powództwo przeciwko pozwanemu o 10 000 zł. Obaj mają adwokatów. Zgodnie z projektem rozporządzenia każdemu z nich przysługiwałaby stawka ostateczna w kwocie 1500 zł (15 proc. wartości sporu). Sąd jednak zasądził tylko 7500 zł (czyli 75 proc.), a dalej idące powództwo (o 2500 zł, czyli 25 proc.) oddalił. Adwokatowi powoda, który wygrał sprawę w 75 proc., przysługiwać będzie zatem wynagrodzenie w wysokości 75 proc. z 1500 zł, czyli 1125 zł, a adwokatowi pozwanego wynagrodzenie w wysokości 25 proc. z 1500 zł, czyli 375 zł. Adwokat mógł wziąć w formie zaliczki maksymalnie 2 proc. wartości przedmiotu sporu, czyli w powyższym przykładzie 200 zł. Reszty będzie mógł się domagać dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy.

Ile dziś kosztuje prowadzenie sprawy rozwodowej:
Warszawa od 1000 do 6000 zł
Gdańsk od 1000 zł
Kraków od 1500 zł
Szczecin od 1000 do 5000 zł
Ile trzeba zapłacić za sporządzenie pozwu:
Warszawa od 200 do 1000 zł
Gdańsk od 100 do 500 zł
Kraków od 100 do 1000 zł
Szczecin od 100 zł
Stanisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej broni przekrętów korporacyjnych i nieudolności adwokatów stwierdzając: będziemy zaskarżać je, gdzie tylko się da, także do instancji europejskich, jako sprzeczne z zasadą swobody umów i naruszające interesy polskiej gospodarki.Władysław Lewandowski, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych stwierdza podobnie, że ministerialne propozycje godzą w wolność gospodarczą zagwarantowaną konstytucyjnie. Wprowadzenie tabeli opłat to realizacja polityki upaństwowienia wolnych zawodów prawniczych. Radcowie w mniejszych miejscowościach mogą zaaprobować stawki ministerialne, ponieważ dla nich mogą się one okazać korzystne. Ich wprowadzenie na pewno uderzy jednak w tych z dużych kancelarii pracujących dla wielkiego biznesu.

Categories: Adwokatura

Polska będzie wówczas bogata kiedy każdy jej obywal będzie czuł wolność finansową

Email

W trakcie organizacji